ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ปรับปรุงระบบ e-Service ทั้งหมด
โดยย้าย ระบบพิมพ์พิมพ์สลิปเงินเดือน ไปที่ใหม่
ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบใหม่ได้ทาง Link ต่อไปนี้
  1. หน้าเว็บไซต์หลัก สพป.เลย เขต 1 loei1.go.th
  2. หรือ e-salary.loei1.go.th

น้อมนำเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1