รหัสหน่วยงาน : 42010000
ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
รหัสหนังสือของหน่วยงาน : 04136
ที่อยู่ : ถนนเลย-เชียงคาน
ตำบล : เมือง
อำเภอ : เมืองเลย
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42000
โทรศัพท์ : หมายเลขที่ 1   042813112
หมายเลขที่ 2   042813113
หมายเลขที่ 3   042813114
โทรสาร (FAX) : หมายเลขที่ 1   042811697
อีเมล์ : อีเมล์ที่ 1  
เว็บไซต์ : http://www.loei1.go.th

ข้อมูลจาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เว็บไซต์  http://e-office.loei1.go.th/  อีเมล์  itec@loei1.go.th , mr.frog@loei1.go.th
Times : 2019-05-27 08:47:55
|  ปิดหน้าต่างนี้