§ 

คู่มือการใช้โปรแกรม ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

 §   
  
พิมพ์สลิปเงินเดือน

 1. เข้าระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / และรหัสผ่านที่ได้รับจากสำนักงาน
 2. เลือกเมนู พิมพ์สลิปเงินเดือน
 3. กรอกข้อมูลโดยใช้
  • (หมายเลข 1)  เลขบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้กับสำนักงานในการโอนเงินเข้าบัญชี
  • (หมายเลข 2)  เลือกเดือนที่ต้องการพิมพ์สลิป
  • (หมายเลข 3)  คลิก -> ตกลง

 4. เมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบจะรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี -> คลิก ดูภาพก่อนพิมพ์
 5. สลิปเงินเดือนที่ได้
  • (หมายเลข 1)  ต้องการพิมพ์สลิปออกทางเครื่องพิมพ์
  • (หมายเลข 2)  ต้องการกลับหน้าแรกของ พิมพ์สลิปเงินเดือน