• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04136.0238/17
  ลว.  00 0000
  เจ้าของเรื่อง: บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
  ถึง : 
  เรื่อง : รายงานข้อมูลบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๕
  รายละเอียด :  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ส่งรายงานข้อมูลบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๕ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภมร สีลารักษ์
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04136.0238/18
  ลว.  00 0000
  เจ้าของเรื่อง: บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
  ถึง : 
  เรื่อง : รายงานข้อมูลบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๕
  รายละเอียด : รายงานข้อมูลบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๕
  ครั้งที่2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภมร สีลารักษ์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0238/19
  ลว.  00 0000
  เจ้าของเรื่อง: บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
  ถึง : 
  เรื่อง : นิด้าขอเชิญอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย
  รายละเอียด : นิด้าขอเชิญอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภมร สีลารักษ์


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า


    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
  E-mail Address :  info@loei1.go.th    mt.promsanthie@gmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1490 วินาที