• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04136.0238/17
  ลว.  00 0000
  เจ้าของเรื่อง: บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
  ถึง : ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร , บ้านนาป่าหนาด , บ้านตาดซ้อ , บ้านท่าบม , บ้านนาเบน , บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ , บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , บ้านหินตั้ง , บ้านแสนสำราญ , บ้านคกมาด , บ้านโนนสว่าง , อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ , บ้านเชียงคาน-วิจิตรวิทยา , บ้านน้อย , บ้านสงเปือย , บ้านผากลางดง , ไทยรัฐวิทยา , บ้านธาตุวิทยา , บ้านห้วยพอด , บ้านผาพอด , ชุมชนบ้านนาบอน , บ้านใหม่ตาแสง , บ้านโพน - เชียงคาน , บ้านใหม่ , บ้านแก่งมี้ , บ้านนาซ่าว , บ้านผาแบ่น , บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ , บ้านอุมุง , บ้านบุฮม , บ้านคกเลา , เพียงหลวง 18 , บ้านน้ำพร , บ้านคกงิ้ว , บ้านกลาง , บ้านท่าดีหมี , ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา , บ้านหาดทรายขาวผามุม , บ้านสาระแพ , บ้านหัวแก่ง , เชียงคาน ,
  เรื่อง : รายงานข้อมูลบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๕
  รายละเอียด :  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ส่งรายงานข้อมูลบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๕ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภมร สีลารักษ์
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04136.0238/18
  ลว.  00 0000
  เจ้าของเรื่อง: บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานข้อมูลบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๕
  รายละเอียด : รายงานข้อมูลบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๕
  ครั้งที่2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภมร สีลารักษ์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0238/19
  ลว.  00 0000
  เจ้าของเรื่อง: บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : นิด้าขอเชิญอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย
  รายละเอียด : นิด้าขอเชิญอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภมร สีลารักษ์


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า


    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
  E-mail Address :  info@loei1.go.th    mt.promsanthie@gmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1448 วินาที