สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,572100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,33190.63%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2419.37%