สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,567100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,32690.61%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2419.39%