สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,576100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,34290.92%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2349.08%