สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,546100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,31090.73%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2369.27%