สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,560100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,32290.70%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2389.30%