สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,573100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,32890.48%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2459.52%