สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,557100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,31690.57%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2419.43%