สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,560100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,31790.51%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2439.49%