สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,564100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,31890.41%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2469.59%