สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,615100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,37590.82%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2409.18%