สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,618100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,36890.45%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2509.55%