สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,552100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,31190.56%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2419.44%