-> เข้าใช้งานทั้งสิ้น  ครั้ง

: เวลา

อีก 255 วัน  ->  สิ้นปี 2557
สมาชิกเข้าระบบที่นี่

ชื่อผู้ใช้ -> 
รหัสผ่าน -> 
 
สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2676100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ256495.81%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ1124.19%


e-Office สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • e-Office สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 • หนังสือประชาสัมพันธ์ -> จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 • คู่มือการใช้โปรแกรม -> ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  •   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  E-mail Address :  info@loei1.go.th    mt.promsanthie@gmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1397 วินาที