สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,605100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,35790.48%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2489.52%