สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,585100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,34090.52%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2459.48%