สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,567100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,32190.42%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2469.58%